Voor astrologische cursussen en opleidingen (Vedisch en Westers) klik hier

DE TWAALF VORMEN VAN ONBEWUSTHEID DIE LEIDEN TOT BINDING AAN HET LEVENSWIEL VAN ILLUSIE EN DESILLUSIE

door drs. Roeland de Looff ©  roeland@dirah.nl

 

Boeddhistisch levenswiel.jpg (27081 bytes)

Volgens het Tibetaans Boeddhisme wordt de cyclus van onwetendheid en wedergeboorte in stand gehouden door 12 vormen van onbewustheid. 

Onwetendheid is het identificeren met het Valse Zelf: Denken dat men afgescheiden is, in plaats van onderdeel van de eenheid (Brahman). Het Valse Zelf wordt in bovengenoemde afbeelding afgebeeld als de demon die het levenswiel vasthoudt.

Ieder astrologisch teken kent een specifieke manier waarop het principe van onwetendheid zich uit.

De belangrijkste vorm van onwetendheid waar iemand mee te maken heeft komt tot uiting in de plaatsing van de Zon (dit noemt men de hoofdnidana). Op de tweede plaats is de ascendant van belang (dit is de subnidana).

Ook de plaatsing van andere planeten in teken geeft informatie over de vormen van onwetendheid, illusie en desillusie in iemands leven. 

Als de vormen van onwetendheid waar iemand mee te maken heeft beŽindigen is bevrijding uit het levenswiel mogelijk. Het identificeren van de belangrijkste vormen van onwetendheid kan daartoe bijdragen.  

Ram: symbool: een blinde man. Avijja, Niet Weten. De blinde man heeft te weinig inzicht. De centrale staat is te kort aan kennis. Kenmerkend voor Ram zijn de soms snelle acties waarvan de gevolgen niet worden overzien (eerst doen dan denken). De man op de afbeelding denkt dat hij kan zien, maar hij kan niet echt zien. Daarom valt hij over alles heen en vervolgt strompelend zijn weg. Oplossing: Juiste kennis en diepgevoeld inzicht over de aard van de werkelijkheid.  

Aries.jpg (12458 bytes)

Stier: symbool: een pottenbakker. Sankara, Geestkracht. De centrale staat is vormkracht. Als gevolg van identificatie met het ego ontstaan mentale constructies en gehechtheden aan fysieke vormen. Oplossing: Desidentificatie met de onjuiste mentale constructies van het ego.

Taurus.jpg (15038 bytes)

Tweelingen: symbool: een onrustige aap. Vinnana, bewustzijn. Deze nidana gaat over communicatie, verandering en rusteloze activiteit. De aap is bezig met het plukken van fruit, maar al snel zal een ander stuk fruit zijn aandacht trekken. De centrale staat is die van rusteloosheid. Kenmerkend voor Tweelingen is het snel afgeleid zijn en het rusteloos gaan van het ene project naar het andere zonder dat er iets wordt afgemaakt. Oplossing: Rust en concentratie op het wezenlijke. 

 Gemini.jpg (19291 bytes)

Kreeft: symbool, een schip met 2 personen aan boord en een derde die roeit en de reis bepaalt. Nama-Rupa, Geest-Lichaam. De twee kleine personen in de boot staan symbool voor het bewustzijn (Vinnana) en het lichaam. De 'mind' (geest) heeft een vervoermiddel (de boot, het lichaam) gevonden. De centrale staat is het reduceren van de werkelijkheid tot concepten. Een boom wordt slechts gezien als het concept boom in plaats dat men het wezen van de boom op zich laat inwerken. Oplossing: Dingen zien zoals ze zijn zonder ze te reduceren tot een concept.        

Cancer.jpg (17505 bytes)

Leeuw: symbool: een huis met ramen. Salyanta, 6 zintuigen. Een (niet zichtbare) persoon zit in een huis dat 5 verdiepingen heeft waarin ramen aangebracht zijn en een deur. Deze symboliseren de 6 zintuigen (ogen, neus, oren, tong, lichaam en geest). Hierdoor nemen we de wereld waar. Echter de waarneming via de zintuigen is onbetrouwbaar. Die waarneming wordt immers in sterke mate bepaald door de beperkingen van de zintuigen en de hersenen welke die waarneming verwerken. Oplossing: Doorvoelen dat de zintuigelijke impulsen niet de echte werkelijkheid laten zien, maar slechts een werkelijkheid zoals die wordt waargenomen.

Leo.jpg (20037 bytes)

Maagd: symbool: twee figuren die de liefde bedrijven. Phassa, contact. Het resultaat van de ontmoeting tussen de 6 zintuigen (Salyanta) en een object is contact. De geliefden hebben elkaar vast in een sensuele omarming. Zij pogen van twee lichamen ťťn lichaam te maken. De centrale staat is van sensualiteit. Het van twee lichamen ťťn maken zal echter nooit geheel lukken. Iedere fysieke vereniging is slechts tijdelijk. Oplossing: Realisatie dat de werkelijkheid ťťn is. Brahman omvat alles. Daarom is alles continu in eenheid.   

Virgo.jpg (16043 bytes)

Weegschaal: symbool: een figuur met een pijl in zijn oog. Vedana, voelen. Een man slaakt een kreet van pijn, want hij heeft een pijl in zijn oog. De pijl symboliseert de grote hoeveelheid gegevens die de zintuigen ontvangen als gevolg van het aangaan van contact (Phassa). Dit wordt makkelijk te veel. De centrale staat is overprikkeling van de zintuigen door werking van buitenaf. Hierdoor ontstaan gevoelens en emoties. Oplossing: naar binnen gaan en inzien dat de wereld van de zintuigen slechts een illusie is.   

Libra.jpg (15669 bytes)

Schorpioen: symbool: een vrouw geeft drank aan een man. Tanha, verlangens. Het geven van drank aan de man symboliseert het geven van plezier. Dat het gaat om drank benadrukt de verslavende werking van plezier. Er ontstaan verlangens als gevolg van de gevoelens (Vedana) die het contact (Phassa) losmaakt. De centrale staat is verslaving aan plezier. De sterke verlangens scheppen ontevredenheid en frustratie. Oplossing: Geluk kan alleen ontstaan door contact met het Ware Zelf en desidentificatie van ego verlangens. 

Scorpio.jpg (20099 bytes)

Boogschutter: symbool: een vrouw die fruit in een mand verzamelt. Upadana, hechting. Het fruit staat symbool voor aardse objecten waaraan we gehecht raken. We kunnen ook gehecht raken aan opvattingen, gedachten, ideologieŽn met als gevolg conflicten. Met name het teken Boogschutter kan soms erg gehecht raken aan mentale standpunten. Oplossing: Onthechting van gedachtenspinsels.    

Sagittarius.jpg (18583 bytes)

Steenbok: symbool: twee mensen die de liefde bedrijven in een hut. Bhava, Worden. Twee mensen zijn bezig de liefde te bedrijven waaruit een zwangerschap ontstaat. Er worden stappen ondernomen om datgene waar onder het teken Schorpioen naar verlangd werd te realiseren. Er ontstaan acties om tegemoet te komen aan stoffelijke verlangens. Dit leidt tot onvrede omdat stoffelijke verlangens nooit langdurige voldoening kunnen geven. Oplossing: Desidentificatie van de verlangens van het ego en inzien dat deze verlangens geen blijvende voldoening geven.      

Capricorn.jpg (17863 bytes)

Waterman: symbool: een geboorte. Jati, geboorte. Nadat de zwangerschap (Bhava) ontstaan is vindt de geboorte plaats. De verlangens aan wiens realisatie onder Steenbok aan gewerkt werd worden gerealiseerd. Als dit slechts tijdelijk voldoening blijkt te geven kan teleurstelling volgen. Oplossing: Inzien dat de realisatie van ego verlangens nooit blijvende bevrediging kan bieden.   

Aquarius.jpg (17322 bytes)

Vissen: symbool een dood lichaam dat naar het graf gedragen wordt. Jara-marana, lijden. Deze nidana gaat over verlies en het loslaten van het materiŽle. Alles op aarde zal uiteindelijk vervallen. Iedere geboorte (jati) leidt tot lijden en sterven. Oplossing: Contact maken met het tijdloze, datgene wat niet geboren wordt en niet kan vervallen.  

Pisces.jpg (14104 bytes)

 

DE ZES BARDO'S: DE PLANEETSFEREN WELKE STATEN VAN HET EGO REFLECTEREN

Op het boven aan deze pagina afgebeelde wandkleed van een klooster in Sikkim zien we zes sferen. Deze zijn verdeeld in drie bovensferen en ondersferen. Al deze sferen symboliseren staten van zijn van het ego en illusies. De bovenste sferen symboliseren de illusies van geluk en de onderste drie sferen de illusies van pijn. Het zijn allen illusies van het ego.

De hoogste bovensfeer is Jupiter. Dit is de sfeer van de goden. Dingen lijken voor de wind te gaan en men is optimistisch. Echter als men dat optimisme baseert op het realiseren van egowensen dan is dat wankel. Immers het grote huis kan vervallen, de grote hoeveelheid geld kan men kwijtraken, de fijne partner kan weglopen.

Jupiter.jpg (22653 bytes)

Daarna komt de sfeer van de Zon en Mars. Dit is de sfeer van helden en competitie. Het centrale patroon is de drang om zich te bewijzen. Dit kan leiden tot machtsconflicten, strijd en zich verliezen in ambitie.   

Mars Zon.jpg (25540 bytes)

Vervolgens komen we bij de sfeer van Mercurius. Dit is de sfeer van de mensen. Deze sfeer gaat over vrijheid en keuzes. Men kan overweldigd worden door keuzemogelijkheden.

 Mercurius.jpg (21590 bytes)

 

Dan komen we bij de onderste sferen. De minst lage van die sferen is de sfeer van Venus. Dit is de sfeer van de dieren oftewel het instinctmatige. Het nastreven van (materiŽle)  genoegens staat in deze sfeer centraal.   

 

Venus.jpg (24738 bytes)

Vervolgens komen we bij de wereld van de Maan. Dit is de sfeer van ‘geesten en illusies’. De afgebeelde wezens hebben dunne lichamen en  een dorst en honger die nooit overgaat. Dit kan leiden tot het gevoel niet genoeg te hebben. Men kan reageren vanuit een gevoel tekort te komen.

Maan.jpg (18340 bytes)

De hellesfeer tenslotte valt onder Saturnus. Deze sfeer brengt de nodige confrontaties met zich mee. Men voelt zich slachtoffer van tegenvallers. Dit kan leiden tot depressies. Hoe vervelend dit ook lijkt, dergelijke mensen zullen veelal een grotere motivatie hebben om te zoeken naar het tijdloze dan diegenen welke te maken hebben met de prettige ervaringen van Jupiter. 

Saturnus.jpg (20976 bytes)

Gedurende ons leven bewegen we door de verschillende bardo's. Op sommige momenten zijn we in een staat van wijsheid (Jupiter), maar zolang we de dualiteit niet hebben overschreden, zullen we andere bardo's ervaren zoals de staat van strijd (Zon en Mars), verwarring over keuzes (Mercurius), sensuele genoegens (Venus), denken gebrek te hebben (Maan) of depressies (Saturnus).

Een astroloog kan kijken welke bardo of bardo's het belangrijkste zijn in de horoscoop. De volgende factoren spelen daarbij een rol.

1. De planeten welke in de tekens staan welke vallen onder een bepaalde planeet.

2. De planeten welke in de huizen staan welke vallen onder een bepaalde planeet.

3. De aard van de aspecten die een bepaalde planeet maakt in de horoscoop.

Als de bardo is gelocaliseerd kan dit informatie geven over de illusies en desillusies van het ego waar de persoon het meest gevoelig voor is.   

De benadering van het begrip bardo zoals hierboven omschreven sluit aan bij de benadering van Chogyam Trungpa zoals beschreven in het boek Transcending Madness, The Experience of the Six Bardos.

Buddhahimilaya4.gif (31924 bytes)

Drs. Roeland de Looff

E-mail: roeland@dirah.nl

Andere pagina's van deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop ,  Feng Shui , Sterrenstad, Online Astrologische Boekwinkel.