Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie  

WETENSCHAP EN NON DUALITEIT

door Roeland de Looff

copyright: roeland@dirah.nl

Datgene wat hier wordt beschreven is verder uitgewerkt in mijn boek Jij bestaat niet, waarin veel aandacht wordt geschonken aan de relatie tussen wetenschap en non dualiteit.  

RUIMTE EN TIJD ZIJN SLECHTS MANIEREN WAAROP DE HERSENEN (EN DE GEDACHTEN WELKE DE HERSENEN GENEREREN) INFORMATIE ORDENEN

Ruimte en tijd zijn niet absoluut:

RUIMTE IS NIET ABSOLUUT (ECHT)

Volgens Einstein is de afstand tussen twee plaatsen afhankelijk van de snelheid waarmee de observator zich beweegt. Als de snelheid dicht tegen de snelheid van het licht aanzit neemt de afstand af. Er bestaan dus geen absolute afstanden.

TIJD IS NIET ABSOLUUT (ECHT)

1. Tijd is volgens Einstein relatief. Klokken in voertuigen die met verschillende snelheid reizen lopen niet gelijk.

2. Zoals eerder gezegd bestaan verleden en toekomst niet echt. Ze bestaan slechts als gedachten in het huidige moment. Tijd is daarom slechts een concept. Alleen het Nu bestaat, het is onmogelijk om je in het verleden of de toekomst te bevinden.

3. In een zwart gat houden kunnen zowel ruimte en tijd niet meer waargenomen worden. Als ruimte en tijd fundamenteel waren was dit niet mogelijk.

Tijd is slechts een manier waarop hersenen veranderingen ordenen. De hersenen interpreteren veranderingen die binnen het tijdloze plaatsvinden als tijd.

Het subjectieve karakter van tijd merk je iedere dag. In de wachtkamer van de dokter lijkt tijd langzamer te verlopen als wanneer je iets leuks doet. Tijd heeft alles te maken met mentale beelden, hoe die ervaren worden en hoe die veranderen. Maar deze mentale beelden worden altijd in een tijdloos Nu ervaren. 

Immanuel Kant: "Ruimte en tijd zijn slechts constructies van de hersenen om de werkelijkheid te ordenen."

HET ENIGE DAT ECHT IS: ELECTROMAGNETISCHE STRALING DIE ZICH BUITEN TIJD EN RUIMTE BEVINDT

Dat materie vast lijkt komt vanwege electromagnetische velden die zich bevinden tussen de puntdeeltjes binnen het atoom. Die electromagnetische velden veroorzaken weerstanden.

Als er geen electromagnetische velden of straling zouden bestaan zouden we niets kunnen zien of kunnen voelen (we zouden overal dwars door heen kunnen lopen). Er zou in onze beleving niets zijn. 

Zie onderstaande korte video waarin eerst wordt uitgelegd dat materie bestaat uit leegte en vervolgens dat het vast lijkt vanwege de aanwezigheid van electromagnetische velden.

 

 

Hier een video over het gegeven dat alles energie is:

 

 

Nu is met de electromagnetische straling iets vreemds aan de hand. Uit de speciale relativiteitstheorie van Einstein volgt namelijk dat deze zich bevindt in een sfeer waarin tijd en ruimte niet bestaan.

Vanuit onze waarneming lijkt alle electromagnetische straling te reizen met de lichtsnelheid. Zichtbaar licht is een vorm van electromagnetische straling, maar het bevat veel meer.

Echter naarmate een deeltje sneller reist en de lichtsnelheid nadert krimpen gezien vanuit dat deeltje ruimte en tijd.

Hier een uitleg over hoe dat werkt.  

Stel we reizen op 80% van de lichtsnelheid dan worden ruimte en tijd gezien vanuit de reiziger 60% van wat we op de Aarde meten.   

Gesteld iemand wil naar Alpha Centauri reizen. Dat is een afstand van 4 lichtjaar.

Als deze persoon op 80% van de lichtsnelheid reist wordt de te overbruggen afstand gezien vanuit hem slechts 60% van 4 lichtjaar =2,4 lichtjaar.

Dus de persoon moet gezien vanuit hem 2,4 lichtjaar overbruggen met een snelheid van 0,8 de lichtsnelheid waar hij gezien vanuit zijn positie 3 jaar over doet (2,4 gedeeld door 0,8).

Echter gedurende de tijd die hij tijdens zijn reis waarneemt als 3 jaar zijn de klokken op Aarde 5 jaar verder gegaan. Immers er moeten gezien vanaf de Aarde 4 lichtjaren overbrugd worden met 80% van de lichtsnelheid. Dat duurt gezien vanuit een waarnemer op Aarde 5 jaar. 

Het bovenstaande is in een schema aangegeven. Waarnemer A blijft op Aarde, waarnemer B heeft 80% van de lichtsnelheid en waarnemer C heeft de lichtsnelheid. Bij C gaat het om een eenheid van electromagnetische straling, een foton. Immers electromagnetische straling reist per definitie met de lichtsnelheid.

Van de Aarde naar Alpha Centauri volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein

waarnemer A blijft
op Aarde
waarnemer B heeft
80% van de lichtsnelheid
waarnemer C heeft
100 % van de lichtsnelheid
Door A waargenomen afstand: 4 lichtjaar ervaren afstand: 2,4 lichtjaar ervaren afstand: 0
Door A waargenomen reistijd van B: 5 jaar ervaren reistijd: 3 jaar ervaren reistijd: 0
Door A waargenomen reistijd van C: 4 jaar    

Als iets reist met de lichtsnelheid dan wordt de krimpfactor van ruimte en tijd 100%. 

Daarom wordt gezien vanuit het licht de te overbruggen afstand naar Alpha Centauri (of waar dan ook) nul welke afstand wordt overbrugt in een tijdsbestek van nul.

Wij nemen waar dat het licht vanaf Alpha Centauri er 4 jaar overdoet om ons te bereiken (waargenomen reistijd van C), maar vanuit het standpunt van licht komt het op hetzelfde moment aan als dat het vertrekt (ervaren reistijd van C, zie witte kolom).

Wij nemen waar dat het licht vanaf Alpha Centauri op grote afstand van ons vertrekt, echter vanuit het standpunt van licht gaat het nergens heen. Het vertrekt waar het aankomt.  

Gezien vanuit het licht (en alle elektromagnetische straling) bestaat er geen tijd en ruimte. 

Immanuel Kant: "Ruimte en tijd zijn slechts constructies van de hersenen om de werkelijkheid te ordenen. Ze bestaan niet werkelijk."

De fysicus Bohm zei dan ook dat het universum een holografische projectie is. De moderne wetenschap is dit idee steeds meer gaan onderzoeken en langzamerhand wordt het idee dat het universum een holografische projectie is door steeds meer wetenschappers onderschreven.    

Op 15 januari 2009 verscheen een nummer van het wetenschappelijke blad New Scientist met op de cover de boodschap "You are a Hologram".

In het blad staat een artikel wat te vinden is op
http://www.newscientist.com/article/mg20126911.300-our-world-may-be-a-giant-hologram.html?full=true

Er worden verschillende vooraanstaande wetenschappers opgevoerd die allemaal dezelfde conclusies hebben getrokken: Het universum is waarschijnlijk een hologram.
Een van die wetenschappers is de Nederlandse nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft, maar het artikel bevat meerdere 'grote namen'.

Het universum is niet meer dan een holografische film. Het heeft net zo veel realiteitswaarde als wat voor film dan ook. De kijker bevindt zich buiten tijd en ruimte, maar identificeert zich dermate met de figuren in de film dat hij denkt dat hij er deel van uitmaakt.

Leo Tolstoj: "Ons hele leven nu, van de geboorte tot de dood, met al zijn dromen, is het niet op zich ook een droom, dat wij met ons echte leven verwarren, waarvan we de werkelijkheid niet in twijfel trekken alleen maar omdat we niet van het andere echte leven afweten?"

HET GANGBARE SCHAALMODEL VAN HET ATOOM

Het atoom dat het meeste voorkomt is het waterstof atoom. Het bestaat uit 1 proton en 1 electron. De verhouding tussen het protron en het electron is vergelijkbaar met die van de Zon tot Pluto, zij het dat de afstand 10 maal zo groot is.

Als de Zon beschouwd wordt als het proton en Pluto als het electron dan staat Pluto 10 maal zo ver van de Zon als in werkelijkheid.

Hier een schaalmodel dat inzicht geeft in deze verhouding tussen proton en electron.

Het proton is op zijn beurt opgebouwd uit quarks. Deze quarks hebben een omvang van minder dan 1/1000 ste van een proton. In de kern van het waterstofatoom bevinden zich drie quarks.

AANTEKENINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE QUANTUMMECHNICA

Hierboven is het klassieke model van het atoom behandeld. Volgens dit model bestaat de z.g. vaste stof bijna uit leegte, maar blijft er wel iets 'vasts' over.

Echter de quantum mechanica heeft de volgende wijzigingen aangebracht, die erop neer komen dat er niet 99,99% leegte is maar 100%.  

1. Volgens de meest recente ontdekkingen zijn quarks en electronen puntdeeltjes. Dit betekent dat ze wel een locatie kunnen hebben maar geen volume. Het zijn punten zonder omvang.

2. Quarks en electronen kunnen zich zowel als puntdeeltjes als golven manifesteren.

3. Omdat quarks en electronen zich als golven kunnen manifesteren hebben ze geen vaste locatie. Er is alleen sprake van 'kansen' van manifestatie als puntdeeltjes. Het schaalmodel is dan ook een vereenvoudiging en geeft alleen maar een uiterste grens aan waarbinnen het electron zich kan manifesteren (zie de volgende bijdrage over de quantummechanica voor een verdere uitwerking hiervan).

De vergelijking tussen een electron en Pluto heeft dan ook zijn beperkingen want Pluto heeft wel een volume en heeft een vaste baan. Het electron kan zich in overal binnen de uiterste grens van het schaalmodel als puntdeeltje (geen volume) manifesteren. 

1, 2 en 3 hebben tot gevolg dat als we op dit subatomaire niveau aankomen er geen sprake meer is van 'vaste' materie.     

Het ontleden van de vaste materie heeft tot gevolg dat we uiteindelijk slechts stuiten op leegte. Iets wat vast leek blijkt uiteindelijk slechts leegte te zijn.   

Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie  

copyright Dirah Academie Internationaal roeland@dirah.nl

Als je op onderstaande afbeelding klikt krijg je inlichtingen te zien over mijn boek over non dualiteit.


Het Ene

Je Ware Natuur

Teksten uit mijn boek 'Jij bestaat niet'

Mijn Blog Advaita

Astrologie en Advaita

Andere pagina's van deze site:

Westerse AstrologieSchriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , Software voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop