Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of  JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)voorspellingen.jpg (2870 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)boekchinees.jpg (2186 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)

FENG SHUI ASTROLOGIE - NINE STAR KI  

WERKBOEK NINE STAR KI- FENG SHUI ASTROLOGIE (XUAN KONG)

Dit werkboek behandelt:

Wat je persoonlijke Nine Star Ki nummers zijn en wat dit voor jou betekent.

Hoe je toekomst verwachtingen kunt doen met behulp van Nine Star Ki.

Hoe je met behulp van de Chinese Ba Gua je gunstige en ongunstige windrichtingen kunt bepalen.

Wat je er aan kunt doen om je ongunstige windrichtingen te neutraliseren. Dit volgens de regels van de Ba Gua Feng Shui school.

Wat in je eigen huis de gunstige en ongunstige kamers zijn. Dit volgens de regels van de Flying Stars Feng Shui school.  

Hoe je met behulp van Feng Shui remedies de invloed van ongunstige Flying Stars in je huis kunt neutraliseren. Dit volgens de regels van de Flying Stars Feng Shui school.  

Hoe je met behulp van andere Feng Shui remedies de invloed van gunstige sterren in je huis optimaal kunt benutten. Dit volgens de regels van de Flying Stars Feng Shui school.  

Het herkennen van schadelijke situaties in de omgeving van je huis en binnenin je huis en wat daar aan te doen.  Dit volgens de regels van de Vormen school in Feng Shui.

Je leert om je eigen Nine Star Ki horoscoop te maken en te interpreteren.

Ook leer je hoe je je eigen Ba Gua diagram kunt maken waarmee je je gunstige windrichtingen kunt bepalen (Ba Zhai).

Je leert om een Feng Shui Flying Stars horoscoop te maken van je huis en wat dit betekent.

Deze email pubicatie (pdf formaat) kan besteld worden door Euro 35 over te maken op rekeningnummer NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg en een email te sturen naar roeland@dirah.nl .
Dit is doe het zelf materiaal zonder begeleiding. 

INHOUD VAN DE EMAIL PUBLICATIE NINE STAR KI / FENG SHUI

DEEL I: NINE STAR KI ASTROLOGIE

LES 1: UITGANGSPUNTEN VAN NINE STAR KI ASTROLOGIE
1. KENMERKEN VAN DE 9 STERREN
2. HET LO SHU DIAGRAM
3. BEPAAL JE STER
4. KENMERKEN VAN PERSONEN DIE VALLEN ONDER BEPAALDE STERREN
5. OPGAVE

LES 2: DE STERREN, ELEMENTEN EN TRIGRAMMEN
1. YIN EN YANG
2. DE TRIGRAMFAMILIE
3. TRIGRAMMEN EN WINDRICHTINGEN
4. DE VORM VAN DE TRIGRAMMEN
5. OEFENING

LES 3: DE 9 STERREN EN DE ELEMENTENLEER
1. DE CYCLUS VAN DE ELEMENTEN
2. YIN EN YANG IN DE ELEMENTEN
3. BESCHRIJVING VAN DE ELEMENTEN
4. CYCLUS VAN VERNIETIGING EN OVERHEERSING (MACHT)
5. OEFENING

LES 4: JE ANDERE PERSOONLIJKE STERREN
1. TIJDPERKEN
2. PERIODES
3. JAARGETAL
4. MAANDGETAL
5. INTERPRETATIE VAN PERIODESTER, JAARSTER, MAANDSTER
6. DE DAGSTER
7. DE STER VAN HET UUR
8. OEFENING

LES 5: VOORSPELLINGEN MET NINE STAR KI
1. JAARVOORSPELLINGEN
2. MAANDVOORSPELLINGEN
3. VERFIJNINGEN IN DE VOORSPELLINGEN
4. PARTNERVERGELIJKING
5. OEFENING

DEEL II: FENG SHUI VOLGENS DE VORMENSCHOOL

LES 6: VORMEN IN DE OMGEVING
1. INLEIDING

2. DE VIER SYMBOLISCHE DIEREN
3. ELEMENT VAN HET GEBOUW EN DE OMGEVING
4. INPASSING IN DE OMGEVING
5. BELANGRIJKSTE FENG SHUI PROBLEMEN VANUIT DE OMGEVING
6. OEFENING

LES 7: VORMEN BINNEN HET PAND
1. ENTREE
2. TOILET
3. DE WOONKAMER
4. KEUKEN
5. SLAAPKAMER
6. WERK- OF STUDIEKAMER
7. DIVERSEN
8. OEFENING

DEEL III: ACHT HUIZENSYSTEEM (BA ZHAI)

LES 8: HET BEPALEN VAN JE PERSOONLIJKE RICHTINGEN MET BEHULP VAN HET BAGUA GETAL
1. HET BAGUA GETAL
2. DE BAGUA RICHTINGEN
3. METHODEN OM DE INVLOED VAN GUNSTIGE WINDRICHTINGEN TE VERSTERKEN EN VAN ONGUNSTIGE WINDRICHTINGEN TE VERMINDEREN
4. OEFENING

LES 9: DE ACHT HUIZEN METHODE (BA ZHAI) VOOR HET BEPALEN VAN DE GUNSTIGE RICHTINGEN VAN EEN HUIS.
1. VERSCHILLENDE SCHOLEN
2. ORIENTATIE VAN EEN HUIS
3. COMBINATIE VAN BAGUA VAN HUIS EN BAGUA VAN PERSOON
4. OEFENING

DEEL IV: FENG SHUI ASTROLOGIE (FLYING STARS, XUAN KONG)

LES 10: HET MAKEN VAN EEN FLYING STARS HOROSCOOP VAN JE HUIS
1. LUO PAN
2. CYCLUSNUMMER VOLGENS BOUWJAAR
3. MAKEN VAN EEN FLYING STARS HOROSCOOP
4. OEFENING

LES 11: HET INTERPRETEREN VAN EEN FLYING STARS, XUAN KONG, HOROSCOOP EN DE RELATIE MET HET HUIS
1. OVERBRENGEN VAN DE HOROSCOOP NAAR DE PLATTEGROND VAN HET HUIS
2. OEFENING
3. TIJDIGE EN NIET TIJDIGE STERREN
4. ANALYSE VAN HET HUIS
5. HOE STERREN GEACTIVEERD WORDEN
6. FENG SHUI OP KAMER NIVEAU (MICRO FENG SHUI)
7. REMEDIES VOOR HET HUIS
8. OEFENING

LES 12: JAAR EN MAANDSTERREN
1. AANPASSINGEN VAN REMEDIES
2. OEFENING

LES 13: DIVERSE METHODEN VOOR DE STIMULERING VAN WELVAART
1. INDIRECTE GEEST METHODE
2. SUB DIRECTE GEEST 
3. HE TU KASTEEL POORT
4. WATER EN BERG WAAIER METHODE: Vijf geesten brengen welvaart
5. OEFENING

LES 14: CONCLUSIE: SAMENHANG TUSSEN VIER PILAREN ASTROLOGIE, ACHT HUIZEN EN FLYING STARS.
1. SCHEPPEN VAN OPTIMALE SITUATIE VOOR ZOWEL HEMELGELUK ALS AARDEGELUK
2. MANIEREN OM PLAATSEN VAN WATER (AARDEGELUK) TE COMBINEREN MET HEMELGELUK
3. OPGAVE

Deze email pubicatie (pdf formaat) kan besteld worden door Euro 35 over te maken op rekeningnummer NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg en een email te sturen naar roeland@dirah.nl .
Dit is doe het zelf materiaal zonder begeleiding. 

Andere pagina's over Chinese/Japanse Astrologie op deze site:

> Cursus Chinese Astrologie I Vier Pilaren Astrologie
> Wat je moet weten over Feng Shui voordat je een Feng Shui adviseur laat komen
> Feng Shui en de Stad
> Uitleg Vier Pilaren Astrologie  
> Maak je eigen Vier Pilaren Horoscoop
> Uitleg Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou
> Handleiding Zi Wei Dou Shu
> Nine Star Ki